11 februari 2016

Jaarrekeningen

Jaarrekening
De jaarrekening is een cijfermatige weergave van een betreffend jaar en geeft u belangrijke informatie over de stand van uw onderneming. Aan de hand van uw jaarrekening kunt u beslissingen voor de toekomst nemen of uw koers bijsturen. Het is dan ook van belang dat uw jaarrekening op een correcte wijze wordt opgesteld.

Bij LBC Services stellen we jaarrekeningen op in duidelijke en begrijpelijke taal. Daarnaast is er vanzelfsprekend ruimte om de jaarrekening persoonlijk met u te bespreken en uw eventuele vragen direct te beantwoorden. Wij weten dan zeker dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Deponeren
Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de Kamer van Koophandel. LBC Services verzorgt dit uiteraard ook. Wij stellen de deponeringsstukken op conform de voorwaarden en zorgen voor een juiste indiening. 

Begrotingen en prognoses
Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een kredietfaciliteit of een financiële planning voor de lange termijn is vaak een begroting of prognose nodig. Wij ondersteunen en adviseren u bij het opstellen van goede en realistische begrotingen of prognoses. 

Neem direct contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.