LBC Actueel

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de veranderingen binnen de LBC organisatie, nieuws op administratief- en juridisch gebied en de constante wijzigingen in de sociale- en juridische wet- en regelgeving binnen Nederland.

LBC Eindejaarstips

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij ook dit jaar weer een overzicht opgesteld van eindejaarstips waar u uw voordeel mee kunt doen. U treft deze hier aan.Indien u verdere informatie wenst en/of vragen heeft over een onderwerp kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

 

Nieuwe btw factureringsregels vanaf 2013

De factureringsregels in de Wet op de omzetbelasting worden eenvoudiger en moderner. Vanaf 1 januari 2013 gaan er nieuwe regels gelden voor de hele Europese Unie. U als Nederlandse ondernemer past de regels al (deels) toe.

 

Elektronisch factureren nog makkelijker

Met ingang van volgend jaar wordt het elektronisch factureren makkelijker voor alle ondernemers in de Europese lidstaten. Als ondernemer verstuurt u misschien nu al voor binnenlandse transacties een e-factuur. Straks zijn alle ondernemers in de EU vrij in de keuze van de (digitale) technologie. Wel moeten zij bij deze keuze garanderen dat de factuur origineel, betrouwbaar, leesbaar en niet te vervalsen is.

Eenvoudige facturen

Vanaf 2013 mag u een eenvoudige factuur uitschrijven voor bedragen tot en met € 100 of als het gaat om een aanvullend document op een oorspronkelijke factuur, zoals creditnota’s. De vereenvoudiging betekent dat er minder gegevens op de factuur hoeven te staan. Dit kan echter niet in alle situaties. Bij grensoverschrijdende afstandsverkopen, bij intracommunautaire leveringen tegen het nultarief en als uw diensten belast zijn in een andere lidstaat dan waar uzelf bent gevestigd, moet u altijd een volledige factuur uitreiken. U moet ook een volledige factuur uitreiken voor bedragen boven € 100. Een volledige factuur bevat, net als nu, alle standaardgegevens, zoals datum, naam van de onderneming, btw-identificatienummer, vergoeding en btw-bedrag.

 

Extra gegevens op de factuur

In sommige gevallen bent u verplicht om extra gegevens op de factuur te vermelden. Wanneer u als afnemer de factuur uitschrijft, het zogeheten self-billing, dan bent u verplicht om de tekst ‘factuur uitgereikt door afnemer’ te vermelden. Hetzelfde geldt als de btw is verlegd, maar dan met de tekst ‘btw verlegd’. Ook bijzondere btw-regelingen, zoals de marge- en reisbureauregeling, moeten verplicht vermeld worden op de factuur.

 

Over de grens

Doet u als ondernemer zaken over de grens, dan moet u in principe een factuur uitreiken die voldoet aan de eisen van de lidstaat waar uw goederenlevering of uw dienst belast is. Als de btw-schuld is verlegd naar de afnemer, dan mag u straks de factureringsregels van Nederland toepassen. Hetzelfde geldt als de levering of dienst volgens de Europese btw-regels is belast buiten de EU.

Geef een reactie